Ukážky prác

Nami realizované projekty:

  KLIK!
 • Diaľnica D61
  Horná Streda - Nové mesto nad Váhom

  Predprojektové zameranie polohopisu a výškopisu, zameranie inžinierských sietí, pozdĺžne a priečne profily.
  KLIK!
 • Diaľnica D1
  Hričovské Podhradie - Višňové

  Predprojektové zameranie polohopisu a výškopisu, zameranie inžinierských sietí, pozdĺžne a priečne profily, podklady pre výkupy pozemkov, geometrické plány.
  KLIK!
 • Diaľnica D1
  Višňové - Vrútky

  Predprojektové zameranie polohopisu a výškopisu, zameranie inžinierských sietí, pozdĺžne a priečne profily, podklady pre výkupy pozemkov, geometrické plány.
  KLIK!
 • Základné
  mapy závodov

  Geodetické zameranie skutočného vyhotovenia (polohopisu, výškopisu, inžinierských sietí) viacerých areálov závodov Slovnaft Benzinol a.s..
  KLIK!
 • Čerpacie stanice pohonných hmôt
  Predprojektové zameranie polohopisu, výškopisu a inžinierských sietí viacerých čerpacích staníc na Slovensku, vytyčovacie práce počas výstavby, geodetické zameranie skutočného vyhotovenia, geometrické plány.
  KLIK!
 • Zameranie inžinierských sietí a zariadení
  Predprojektové zameranie polohopisu, výškopisu a inžinierskych sietí a zariadení. Porealizačné zameranie polohopisu, výškopisu a inžinierskych sietí a zariadení. Vytyčovacie práce, geometrické plány.
  KLIK!
 • Geometrické plány,
  vytyčovanie pozemkov

  Vypracovanie geometrických plánov a vytýčenie pozemkov v teréne
  pre občanov a organizácie.
  KLIK!
 • Vypracovanie geodetickej dokumentácie do digitálnej mapy mesta Bratislavy
  Geodetický elaborát skutočného vyhotovenia stavby. Súčasť dokumentácie ku kolaudácii stavby v Bratislave.© 2000 Geo-Team Slovakia - Všetky práva vyhradenéTOP