Cenník

Pri stanovovaní ceny geodetických a kartografických prác vychádzame z Cenníka geodetických a kartografických prác (vydaného Komorou geodetov a kartografov).
           Výsledná cena geodetických a kartografických prác je tvorená až po zadaní Vašich základných informácií a požiadaviek. Bližšie špecifikácie k rozsahu, cene a termínu zákazky s Vami radi odkonzultujeme osobne prípadne telefonicky - samozrejme bezplatne.

Základnou myšlienkou firmy je ponúkať klientom vysokú kvalitu realizácie geodetických prác vedúcu k obojstrannej spokojnosti.


© 2000 Geo-Team Slovakia - Všetky práva vyhradenéTOP